2016 YILI REFERANSLARIMIZİşin Adı: Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Okul ve Tesis Binalarının Deprem
Dayanımının Belirlenmesi ve Gerekiyor İse Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi
İşin Tanımı: Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 47.390 M2
İşveren Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi: Tamamlandı

Proje Fotoğrafları

İşin Adı: Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje Yapım İşi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 2.821 M2
İşveren Kurum: Gümüşhane İl Özel İdaresi
Sözleşme Tarihi: Tamamlandı

İşin Adı: DSİ Samsun 7.Bölge Tesislerinin Depreme Karşı Risk Analizlerinin Yapılması İşi
İşin Tanımı: Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 70.461 M2
İşveren Kurum: DSİ Samsun 7.Bölge Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi: 04.04.2016 – 07.12.2016
Proje Fotoğrafları


İşin Adı: Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yurt Projesi A Parsel Kuzey Blokları ve B Parsel Güney Blokları
Betonarme Proje Hazırlama İşi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 55.992 M2
İşveren Kurum: Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarihi: 06.06.2016 – 28.09.2016

İşin Adı:Artvin ili Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Alanı 25 Yataklı Devlet Hastanesi, Büyük Tip Sağlık
Ocağı (Asm + 112 Acil Servis), Büyük Tip Sağlık Ocağı (Asm + Tsm) ve Lojman, Kazan Dairesi, Kontrol
Binası Betonarme Projelerinin Hazırlanması İşi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 12.100 M2
İşveren Kurum: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Sözleşme Tarihi: 21.01.2016 – 10.08.2016