PROJE HİZMETLERİ

Firmamız İnşaat Hizmetlerinde tasarımı yapılmakta olan yapı tipleri
Betonarme Yapılar
Çelik Yapılar
Prefabrik Yapılar

Yukarıda belirtmiş olduğumuz yapı tipleri için genel olarak hizmetlerimiz aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
Yapı Ön Değerlendirmeleri
Temel Tasarım ve Çizimleri
Üst Yapı Tasarım ve Çizimleri
Saha İnşaat Plan Çözümleri
Saha Altyapı İnşaat Plan Çözümleri
Taşıyıcı Sistem Revizyonları
Taşıyıcı Sistem Modifikasyonları
Atıksu Toplama ve Drenaj sistemi
Reservuarlar ve Betonarme Su Tankları Çözümleri
Yapı Taşıyıcı Sistem Değerlendirme
Yük Analizleri
Yapıldığı gibi (As-Built) Çizimleri
İhale ve Keşif Dosyası Hazırlama

Betonarme Yapılar
Betonarme yapı daima güncelliğini korumuş ve halen diğer yapı tiplerine göre yangın ve deprem güvenliği açısından önemli bir yere sahiptir. Firmamız hem özel hem de resmi kuruluşların güvenlik konusunda göstermiş olduğu hassasiyetlere bağlı kalmış ve tasarımını yapmış olduğu betonarme yapıların analizlerinde farklı yükleme ve deprem kombinasyonları ile sonlu elemanlar metodunu kullanarak 3 boyutlu modelleme ile gerçeğe yakın çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

Çelik Yapılar
Çelik yapı tasarımı ve çizimleri tamamen uygulamaya yönelik olarak modellenmektedir. Bu şekilde yatırımcı ve yüklenici daha tasarım aşamasında iken sisteme müdahil olabilmekte ve yerinde uygulama esnasında ortaya çıkabilecek problemlere karşı önlem alabilmektedir. Bu analizlerde sonlu elemanlar yöntemine göre sisteme etkiyen rüzgar, kar ve deprem faktörleri ile fren ve hızlanma gibi vinç dinamik etkileri, vinç hareket sahasındaki dikey yükler dikkate alınmakta ve sonuçta malzemenin gerçeğe yakın bir şekilde davranışı tespit edilip boyutlandırma ve tahkikler yapılmaktadır.

Prefabrik Yapılar
Prefabrik yapıların çatı makasları, kolonları, dere ve aşık direkleri, çubukları, delikleri, menholleri, perde duvarları, ön gerilme kolonlar (köprü, kiriş, aşık, dere vs.) gibi bütün karakteristiklerini içeren çeşitli endüstriyel yapı çözümleri için prefabrike bina sistemleri tasarım, analiz ve çizimleri yapılmaktadır.