2014 YILI REFERANSLARIMIZİşin Adı:Atatürk Stadı Tribününün ve Elmalı Kamp Eğitim Merkezinin Güçlendirme-Uygulama Projeleri,Statik
Hesaplarının Hazırlanması Ve Depremsellik Teknik Raporunun Çıkartılması İşi.
İşin Tanımı :Güçlendirme Proje ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı:9.400 m²
İşveren Kurum:Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi (Başlangıç/Bitiş Tarihi):Tamanlandı
Proje Fotoğrafları
 
İşin Adı: Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Betonarme Proje Hazırlama İşi
İşin Tanımı:
Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 758 M2
İşveren Kurum: Özel
Sözleşme Tarihi: 17.11.2014-10.12.2014


İşin Adı: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Esenler Vergi Dairesi Tadilatlı Betonarme Uygulama Projesi Hazırlama
İşin Tanımı: Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 20.660 M2
İşveren Kurum: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Sözleşme Tarihi: 19.01.2014-02.05.2014

Proje Fotoğrafları

İşin Adı: Hemşin Belediyesi Hemşin Hükümet Konağı Betonarme Uygulama Projesi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 3.315 M2
İşveren Kurum: Hemşin Belediyesi
Sözleşme Tarihi:
15.10.2014-08.12.2014


İşin Adı: Ankara İli Kazan İlçesi 4.Ana Jet Üs Komutanlığı Kapalı Fiziki Dayanıklılık ve Kondisyon
Merkezi Betonarme Proje Hazırlama İşi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 5.180 M2
İşveren Kurum: Hava Lojistik Komutanlığı İstihkam İnşaat Altyapı ve Tesisleri Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarihi: 10.09.2014-08.12.2014


İşin Adı: Kastamonu Yurdu D ve E Bloğu, Sosyal Tesis-İdari Bina ve Lojman Bloğu Deprem
Dayanımı ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

İşin Tanımı :
Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projesi Hazırlanması
İşin Toplam Alanı:10960 m²
İşveren Kurum: Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi (Başlangıç/Bitiş Tarihi):Tamanlandı
Proje Fotoğrafları


 


İşin Adı: Rize İl Özel İdaresi Binası Deprem Tahkikinin Yapılması ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi
İşin Tanımı: Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 1.690 M2
İşveren Kurum: Rize İl Özel İdaresi
Sözleşme Tarihi:
09.04.2013-26.05. 2014

Proje Fotoğrafları

İşin Adı: Tokat Zile Sağlık Meslek Yüksek Okulu Betonarme Projesi Hazırlama İşi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 8.147 M2
İşveren Kurum: Özel
Sözleşme Tarihi: 16.11.2014-16.12.2014


İşin Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Pertek 10 Yataklı Devlet Hastane Betonarme Proje Hazırlanması İşi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 3.723 M2
İşveren Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi: 16.05.2014-12.08.2014


İşin Adı: Van İli Erciş İlçesi Aşağı Işıklı, Yukarı Işıklı Gazi ve Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulları Deprem
Dayanımı Ön İnceleme Hizmet Alım İşi
İşin Tanımı: Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 1.635 M2
İşveren Kurum: Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi: 23.01.2014-25.03.2014

Proje Fotoğrafları

İşin Adı: Ziraat Bankası Çankırı Ilgaz Şubesi Güçlendirme Projesi Hazırlama İşi
İşin Tanımı: Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 2.260 M2
İşveren Kurum: T.C. Ziraat Bankası
Sözleşme Tarihi: 11.07.2014-29.08.2014

Proje Fotoğrafları

İşin Adı: Ankara İli Yenimahalle İlçesi 60020 Ada 1 Parsel ve 60021 Ada 1 Parsel Nev Bahçem Evleri
Konut İnşaatı Betonarme Projesi Hazırlama İşi
İşin Tanımı: Betonarme Projelerin ve Statik Hesapların Hazırlanması
İşin Toplam Alanı: 34.830 M2
İşveren Kurum: Özel
Sözleşme Tarihi: 03.01.2014-17.06.2014
Proje Fotoğrafları